Útmutató a 2007. márciusától működő vadászterületek kódszámainak elkészítéséhez


A vadászterület azonosító száma az egyes megyéken belül a vadászterületek sorszámozására szolgál. A kódszám hat számjegyből áll. A vadászterületek 1997-es kijelölésekor a kódszám első 4 jegye került felhasználásra, az utolsó két számjegy értéke 0 volt (tizes és egyes helyérték). A két utolsó számjegy akkor kapott értéket, hogy ha a vadászterületet a későbbiekben megosztották, határait módosították stb. Az első változáskor a tizes helyértéket, ha pedig ez a terület is változott, akkor az egyes helyértéket kellett felhasználni. A két utolsó számjegyben bekövetkezett változás az eredeti 4 számjegyet nem érintette és ez a rendszer lehetővé teszi a vadászterületek eredeti állapotra való visszakeresést.

Ezt a logikát követve a 2007. március elsején kezdődő üzemtervezési időszakra kijelölendő, új vadgazdálkodási egységek (VGE) kódszámainak kiosztásakor az adott területen az előző üzemtervezési ciklusban (1997-2007) működő vadgazdálkodási egység kódszámát kell alapul venni. Az eredeti kódot továbbosztva, az utolsó két számjegyet felhasználva kell a terület kódját meghatározni.

Ezt a következő szabályok szerint kell elvégezni:

 • Ha az "új" VGE területén csak egy "régi" VGE gazdálkodott, akkor az eredeti kódszámot kell továbbosztani. Pl.: 100100 >>> 100110. Elsőként mindig az 5. számjegyet (tizes helyérték) kell változtatni. (A 6. számjegyet a terület további felosztása esetén kell felhasználni.)
 • Ha az "új" VGE területe több "régi" VGE területéből tevődik össze, akkor azon régi terület kódjának 5. karakterét kell módosítani, amelynek területéből nagyobb (vagy a legnagyobb) arányban részesedik az új terület és azt kell az új egység azonosítására használni. Pl.: 100200 >>> 100210.
 • Ha a régi terület kódszámában már felhasználásra került az 5. helyérték, akkor 6. helyérték módosításával kell az új egység kódszámát kialakítani. Pl.: 100110 >>> 100111.
 • Ha a régi terület kódszámában már felhasználásra került a 6. karakter, akkor a megye kódlistájában az utolsó már kiadott kódszám után következő teljesen új kódszámot kell felhasználni az új terület azonosítására. Pl.: 100101 >>> 105500.

Az oldalon lejjebb található a megyék által eddig kiosztott kódszámok listája. A táblázatban fekete félkövérrel szedve azon VGE kódszámok, amelyeknél az 5. karaktert, piros félkövérrel kiemelve, amelyeknél hibásan a 6. karakter használták fel az 1997-2006-os időszakban.)

Kérjük figyelmesen kezeljék az új kódszámokat és fektessenek hangsúlyt az utolsó három kódszám (rendeltetés, jogosultság, tevékenység) helyes kiosztására is!

A kódszámok kiosztásával kapcsolatos kérdésekben az OVA részéről Csókás Adrienn (acsokas@ns.vvt.gau.hu) emailben vagy telefonon (+28-522086) tud segítséget adni.


A vadászterületek kódszámának tartalmi felépítése

A vadászterületek kódszáma az alábbi mezőkből áll:

A: rendeltetési kódszám B: vadászatra jogosultság módja C: haszonbérlő/tevékenységi kódszám

1. A vadászterület azonosító száma

A vadászterületek megyei azonosító számainak kezdőértékei az ország nyugati és északi sarokpontjából (Győr-Moson-Sopron megye) kiindulva, megyénként észak-déli irányban, nyugatról kelet felé haladva lettek megadva. Ennek megfelelően az egyes megyékben a vadászterületek kódszáma az alábbi intervallumokba eshet:

Az egymást követő vadászterületek sorszáma egyesével kell, hogy növekedjen. A korábbi vadászterületekből keletkező új vadászterületek kódszámainak megadásakor a korábban alkalmazott É-D és K-Ny haladási elvet nem kell alkalmazni.

2. Rendeltetési kódszám

A törvény 21. § (1) bekezdése vadgazdálkodási és különleges (génvédelmi, oktatási-kutatási és természetvédelmi) rendeltetésű vadászterületeket különböztet meg. Az előbbieknek megfelelően a következő kódszámok adhatók:

 • 1 - vadgazdálkodási rendeltetésű
 • 2 - génállomány megőrzési rendeltetésű
 • 3 - oktatási-kutatási rendeltetésű
 • 4 - természetvédelmi rendeltetésű

3. Vadászatra jogosult kódszáma

A vadászatra való jogosultság szerint a törvény három lehetőséget különböztet meg (6. §), melyek kódszámai a következők:

 • 1 - önálló vadászatra jogosult, saját jogon vadgazdálkodik
 • 2 - önálló vadászatra jogosult, vadászati jogát hasznobérbe adja
 • 3 - társult vadászatra jogosult, saját jogon vadgazdálkodik
 • 4 - társult vadászatra jogosult, vadászati jogát hasznobérbe adja

4. Haszonbérlő ill. vadászatra jogosult tevékenységi kódszáma

A törvény szerint a vadászati jog haszonbérlőjeként a következőket sorolja fel (16. §):

 • 1 vadásztársaság
 • 2 vadásztársaságok érdekképviseleti szerve
 • 3 mezőgadasági részvénytársaság
 • 4 erdőgazdasági részvénytársaság
 • 5 közhasznú társaság
 • 6 szövetkezet
 • 7 erdőbirtokossági társaság
 • 8 korlátolt felelősségű társaság
 • 0 egyéb

A 2-8 azonosítókat kell értelemszerűen alkalmazni a társult vadászati jog esetében. A 0 azonosítót kell használni minden egyéb esetben (De csak akkor!).


Példák a VGE kódszám mezőinek kitöltésére

Somogy megyei, a megyében 22. sorszámú, génmegőrzési rendeltetésű, bérbe adott társult vadászati jogú terület, a haszonbérlő mezőgazdasági részvénytársaság:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei, a megyében 112. sorszámú (7500+112), génmegőrzési rendeltetésű, önálló vadászati jogú terület, egyéb tevékenységbe sorolva:

Pest megyei, a megyében 85. sorszámú, oktatási-kutatási rendeltetésű, haszonbérelt társult vadászati jogú terület, a hasznonbérlő vadásztársaság:

Baranya megyei, a megyében 1. sorszámú, vadgazdálkodási rendeltetésű, társult vadászati jogú terület, a vadászati jog társult hasznosítója erdőbirtokossági társaság:

Békés megyei, a megyében 100. sorszámú, vadgazdálkodási rendeltetésű, önálló vadászati jogú terület, a vadászati jog haszonbérlője vadásztársaság:

Az előbbi területből keletkezett két új vadgazdálkodási egység azonos A-B-C azonosítókkal:

A második terület megosztásával keletkezett két új vadgazdálkodási egység azonos A-B-C azonosítókkal: