Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatszolgáltatásának ügymenete


Az adatszolgáltatást minden esetben írásban kell kérelmezni. Az adatmegrendelés postai úton, az OVA címére (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.) küldött levélben is lehetséges, az e-mailben (s.csanyi@gmail.com) történő kommunikáció azonban jelentősen gyorsítja az ügymenetet.


Az adatszolgáltatás során fizetendő díjtételeket a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 23. számú melléklete tartalmazza. Az esetleges díjkedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.


Az adatok kiadásához szükséges az adatmegrendeléssel érintett vadgazdálkodási egység(ek) hozzájárulása, ill. egy vadgazdálkodási egység saját adatainak megrendelése esetén szükséges a saját jogon történő adathozzáférésről szóló nyilatkozat csatolása.


Térképek megrendelése esetén az adatmegrendelésben kérjük feltüntetni az adathordozó típusát (papír vagy digitális fájl). Papír térképek esetében fontos a lapméret, digitális térképek esetében pedig a kért fájlformátum (.jpg/.tiff/.pdf) megadása is.


Letölthető formanyomtatványok

Nyilatkozat saját jogon történő adatfelhasználáshoz
Hozzájárulás kutatási célú adatfelhasználáshoz
Hozzájárulás oktatási célú adatfelhasználáshoz
Témavezetői igazolás oktatási célú adatfelhasználáshoz
Hozzájárulás egyéb, nem oktatási-kutatási célú adatfelhasználáshoz