Jogszabályok


Jogszabályok

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzei élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
1/2013. (I. 8.) VM utasítás a Nemzei élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1997. évi XLVI. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élo állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
1986. évi 6. törvényerejű rendelet a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről
50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről
79/409/EGK irányelv a vadon élő madarak védelméről
92/43/EGK irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
EU biodiverzitási stratégia az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig